Font Size

Cpanel

搜尋內容

週一, 08 一月 2024 15:16

《英雄兒女保江山》

 本劇是羽佳和南紅的首本戲,這類老古粵劇甚少上演,熟戲的老倌也不多。由陳劍烽、岑翠紅、梁煒康飾演的父子夫婦一家人,背景關係錯綜複雜,出於人性的真愛,最終體會親情最可貴。巧合地這場戲在羽佳逝世數日後上演,別有傳承和紀念的特殊意義。

劇情:常武烈原是漢將軍,兵敗被貶邊區,經營廿載成一方土霸,私販軍火與匈奴,贏得財富賑濟村民。匈奴入寇,漢帝駕崩,太子元君與楚郡王劉謹、汝南王蕭仲賢偕女環佩易服逃亡,投靠常家堡。武烈有子家孝,與環佩有舊情,無奈郡王許婚劉謹。

儲君自投羅網,武烈擒之獻敵,更逼環佩與家孝成親。花燭之夜,環佩勉家孝存忠,其母亦深明大義,逼子提師擒父,救駕勤王。家孝終爲所動,勇戰匈奴,救回太子。武烈金殿提訊,青梅與家孝母子指證,武烈深感子叛妻離乃一己之罪,願以一命換愛子榮顯,殿上大駡宗室權奸無道,慷慨赴死。

仲賢與劉謹合謀,以莫須有罪名判家孝充軍,環佩痛恨老父無義,毅然斬斷父女情,棄尊榮富貴,隨家孝遠走天涯。武烈斷頭台下待斬,村民前來生祭,悲歌遠播。家孝充軍路過求見,祈盼老父恕宥。青梅又前來哭告,家孝非武烈親生,父子驚愕傷情,最終武烈不記前嫌,永念妻兒之愛。元君深感家孝救駕有功,親來恩赦,楚郡王仗義還妻,武烈亦蒙聖恩,得免死罪,一家人大團圓。

編劇:徐子郎

演出:烽藝粵劇團

陳劍烽飾常家孝、鄭詠梅飾蕭環佩、岑翠紅飾青梅、梁煒康飾常武烈、劍麟飾汝南王、龍玉聲飾楚郡王、袁偉傑飾漢元君

13         高山劇場劇院           攝影:KC Chui

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image


版權聲明

Copyright © 2022 戲曲品味 operapreview.com 版權所有 不得轉載