Font Size

Cpanel

搜尋內容

週三, 26 四月 2023 17:14

《林沖雪夜殲仇記》

林沖被太尉高俅誣害發配滄州,受風雪阻道夜宿山神廟,陸謙奉高俅之命前去殺害林沖。林沖屢受逼害,奮力反抗,於風雪夜大殲仇敵。

演員:梁振文飾林沖、鄧海鵬飾陸謙

《唱唸精研做打勁》之三

  • big image
  • big image
  • big image
  • big image
  • big image
  • big image
  • big image

編劇:廖儒安        導演:劉洵         410    高山劇場演藝廳    攝影:KC Chui


版權聲明

Copyright © 2022 戲曲品味 operapreview.com 版權所有 不得轉載