Font Size

Cpanel

搜尋內容

週三, 11 一月 2023 16:35

鄧美玲好友歡聚歌聲不絕

防疫解禁,鄧美玲與眾同樂,本月4日、10日兩場好友聯歡生日派對,10日亦是母親棠姐壽辰,母女同慶。戲行老中青三代、曲藝好友、戲迷、家人盡情歡聚。夫婿何文超領先與戲班好手唱K娛賓,帶動行內嘉賓齊歡唱,唱出三年困境業界團結互助的心聲,全場歌聲和笑聲不絕,儼如戲行同樂日,人人盡興而歸。

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image

版權聲明

Copyright © 2022 戲曲品味 operapreview.com 版權所有 不得轉載