Font Size

Cpanel

搜尋內容

香港藝術發展獎

獎項

獲獎者

年份

終身成就奬

白雪仙

2007

戲曲終身成就獎

林家聲

2000

戲曲藝術成就獎

梁漢威

2000

傑出藝術貢獻獎

任冰兒

2011

 

阮兆輝

2015

 

尤聲普

2016

藝術成就獎

阮兆輝

2003

 

黃少俠

2007

年度最佳藝術家獎

鄧宛霞

2008

 

王瑞群(王超群)

2010

 

尹飛燕

2011

 

高潤鴻

2014

藝術家年獎

李奇峰

2015

 

李龍

2016

戲曲藝術發展獎助計劃

何綺華

2000

藝術新進獎

陳嘉慧

2003

 

黃綺雯

2003

 

劉惠鳴

2003

傑出青年藝術獎

廖康華

2007

藝術新秀獎

徐倩殷(御玲瓏)

2009

 

黎耀威

2010

 

王潔清

2011

 

江駿傑

2012

 

譚穎倫

2013

 

黃潔芳(黃寶萱)

2014

 

謝曉瑩

2015

藝術推廣獎

戲曲品味

2010

版權聲明

Copyright © 2022 戲曲品味 operapreview.com 版權所有 不得轉載