Font Size

Cpanel

搜尋內容

週一, 20 六月 2022 14:55

烽藝戲曲學院31週年演出

烽藝戲曲學院由資深文武生陳劍烽於1991年創辦,為推廣粵劇、栽培新一代接班人,克苦經營30年,桃李滿門,人才輩出。去年因疫情無法舉辦慶祝活動,延至今31週年誌慶,兩天演期由院長陳劍烽、副院長岑翠紅帶領眾徒弟、學生及嘉賓傾力演出。

 

 

 

 《帝女花之上表、香夭》      陳劍烽、邱劍暎、文雪裘、郭啟輝、沈栢銓、眾學員 合演

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image

《寶鼎明珠》 郭啟輝、林寶珠合演

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image

《樓台會之良朋》  江雪笙、凌美芝 合演

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image

《紅葉詩媒》    陳學慧、羅月琴 合演

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image

《蝶影紅梨記之窺醉》  郭鳳霞、風玲 合演

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image

《摘纓會》  鄭偉卿、岑翠紅 合演

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image

《帝女花之庵遇》    顏寶蓮、顏峰 合演

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image

《花迷蝶醉  一点鴻、黃岱詩合演

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image

《巧訂翰墨緣》      陳藝昇、黃曉鳳 合演

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image

《劍底情鴛》     陳劍烽、辛玉卿合演

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image

《花田八喜》梁愛玲、石燕紅 合唱。《沈三白與芸娘》陳劍烽、陳趣明 合唱。《萬惡淫為首之玉笙怨》梁愛玲、岑翠紅 合唱。《裂鏡重圓》 鍾艷芳、黃潔薇 彩唱。

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image

66-7       高山劇場演藝廳       攝影:蔡寧恩