Font Size

Cpanel

搜尋內容

週一, 03 一月 2022 13:47

《紅樓夢》

舞台上清新的面孔總教人眼前一亮,新晉演員嘗試不同角色是值得鼓勵的。戲曲以唱為先,詹浩鋒和芯融都有一定水平,這方面已得高分。浩鋒這台戲表現非常努力,牛刀初試,自有不足之處,而觀眾包涵,回響不俗,喜見粵劇接捧又多一員。

芯融早在千歲學院的群戲《紅樓夢》中主演黛玉一角,這個經驗給她很大支持,長大後的芯融仍有幾分小女孩的嬌憨,扮相更是清麗可人,唱功也成熟了,今次以業餘演員正式擔綱演出,台上表現穩重淡定,但心裡仍有壓力未能放鬆,與對手的交流較弱。對一個新人來說,這台戲已經交出功課。

演出:梨園苑青年團    

演員:詹浩鋒飾賈寶玉、芯融飾林黛玉、黎耀威飾賈政、梁非同飾薛寶釵、徐月明飾王熙鳳、陳鴻進飾賈太君、蕭詠儀飾紫娟、袁偉傑飾琪官、莫華敏飾長府官

1223    高山劇場劇院     攝影:KC Chui

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image