Font Size

Cpanel

搜尋內容

週六, 13 十一月 2021 21:35

《三帥困崤山》

故事出自《左傳》的「秦晉崤之戰」,劇本早見於清末之《秦蹇叔素服哭師.白乙丙夜困崤山》,具備《斬三帥》、《哭師》等排場。三十年代,又名《落魂崖》,由靚少佳、靚次伯等主演。五十年代何建青重編此劇,特別保留南派小武功架,成為南派傳統武戲的經典。今由一眾青年演員擔綱演出,盡顯其紮實基功;嘉鳴姐的戲情戲味,有助推動戲劇高潮。

劇情:春秋時代,晉文公娶秦穆公之女,兩國結為姻親,是為「秦晉之好」。晉文公死後襄公繼位,秦穆公欲爭霸業,派孟明視、白乙丙、西乞三帥越過晉國國境攻打鄭國。白乙丙父親蹇叔知勞師遠征必敗,身穿喪服哭師,欲阻撓無力,唯有叮囑兒子,過崤山慎防有險。

鄭商人弦高知秦將入侵,故意假借國君之命送上十二頭牛給秦軍犒師,孟明視以為鄭國已有防備,便改滅滑國後班師。晉國元帥先軫料秦軍回程必路經崤山,佈下埋伏,三帥兵敗被俘。太妃不忍秦晉交惡,假意痛責明視,請襄公釋放三帥,襄公從之。先軫得知後急追,太妃以鑾輿阻道。三帥倉皇逃到江邊,洞燭機先的蹇叔已備小舟接應。

演員:袁善婷飾孟明視、陳嘉鳴飾晉妃文贏、譚穎倫飾先軫、梁煒康飾弦高、郭啟輝飾蹇叔、任丹楓飾晉襄公、王希穎飾姜氏、鄺成軍飾白乙丙、吳國華飾西乞朮、朱兆壹飾秦穆公、張肇倫飾陽處父、鄺紫煌飾萊駒、吳倩衡飾傳令官

1031     高山劇場劇院            攝影:YP Tong

 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image
 • big image